سر خط خبرها

حذف یک کیلومتر شبکه فرسوده آب در شهر مهران

عملیات اصلاح شبکه فرسوده امامزاده سید حسن(ع) و غسالخانه شهر مهران بطول بیش از 200 متر اجرا شد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب شهری استان ایلام، مدیر امور آبفای شهر مهران با اعلام این خبر گف

عملیات اصلاح شبکه فرسوده امامزاده سید حسن(ع) و غسالخانه شهر  مهران بطول بیش از 200 متر اجرا شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب شهری استان ایلام، مدیر امور آبفای شهر مهران با اعلام این خبر گفت: با عنایت به اولویت بندی های اجرا شده و برنامه زمان بندی مبنی بر نوسازی شبکه های فرسوده آبرسانی و همچنین به منظور تغییر قطر خطوط موجود و تعویض و به روز رسانی خط تامین آب امام زاده سیدحسن و انشعابات مجاور از جمله غسالخانه شهر مهران ، اصلاح و بهسازی بخشی از خط مذکور اجرا گردید.

مهندس ادیبی فر افزود: عوامل اجرایی و بهره برداری این امور  یک کیلومتر  شبکه قدیمی  آب امام زاده سید حسن و غسالخانه شهر را حذف و اقدام به جایگزینی ۲۰۰ متر لوله پلی اتیلن سایز 63 میلی متر  از مسیر جایگزین نمودند. این عملیات با هزینه تقریبا پنجاه میلیون ریال  و از محل اعتبارات جاری شرکت صورت پذیرفت.

وی افزود:  این امر باعث کاهش قابل توجه هدر رفت آب و استاندارد سازی شبکه  و همچنین  رفع مشکل فشار منطقه فوق  گردید.

مدیر امور آب و فاضلاب شهر مهران یادآور شد: اصلاح و بازسازی بخش دیگری از شبکه های قدیمی و فرسوده در دستور کار قرار دارد که امیدواریم با شروع بکار پیمانکار این پروژه تا حدودی  مشکل فشاری مناطق بالادستی شهر مهران در راستای مطالعات انجام شده مرتفع گردد.