سر خط خبرها

کمیته تحقیقات با موضوع بررسی پروپوزال‌های تحقیقاتی در شرکت آب و فاضلاب شهری استان ایلام برگزار شد

بررسی 2 پروپزال تحقیقاتی در کمیته تحقیقات شرکت آب و فاضلاب شهری استان ایلام با حضور رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و اعضای کمیته تحقیقات شرکت آب و فاضلاب شهری استان ایلام، جلسه بررسی پروپوزال های ارسا

بررسی 2 پروپزال تحقیقاتی در کمیته تحقیقات شرکت آب و فاضلاب شهری استان ایلام

با حضور رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و اعضای کمیته تحقیقات شرکت  آب و فاضلاب شهری استان ایلام، جلسه بررسی پروپوزال های ارسالی از دانشگاه ها بر اساس فراخوان طرح های تحقیقاتی و پژوهشی سال 98 برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب شهری استان ایلام، در این جلسه پروپوزال طرح پژوهشی با عنوان «مهندسی مجدد فرایندهای اصلی سازمانی شرکت آب و فاضلاب استان ایلام، با هدف چابک سازی با حذف فرایندهای اضافی» توسط دو نفر از محققین دانشگاه ایلام و دانشگاه آزاد ایلام  ارائه گردید و با اظهار نظر اعضای کمیته تحقیقات و کارشناسان مربوطه مقرر شد با توجه به زاویه دید متفاوتی که دو محقق نسبت به طرح تحقیقاتی دارند دو محقق با تعامل با هم نسبت به ارائه یک طرح واحد اقدام نمایند.  

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان ایلام در این جلسه ضمن خیر مقدم به حاظرین در جلسه با اشاره به اهمیت و ارزش تحقیقات، افزود؛ تحقیقات محور توسعه پایدار در هر جامعه و کشوری است  که در استان ما نیز می تواند راهگشای بسیاری از مشکلات مبتلا به صنعت استان باشد.

مهندس مظاهری افزود: حمایت از انجام پروژه های تحقیقاتی، با موضوعات مورد نیاز صنعت آب و فاضلاب استان همواره مورد حمایت این شرکت می باشد و برغم محدودیت های مالی اقدامات خوبی در این خصوص صورت گرفته است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان ایلام تاکید نمود: از آنجایی که طرح های آب و فاضلاب با سرمایه گذاری بسیار زیادی اجرایی می شود با انجام پروژه های تحقیقاتی و اجرای پایلوت های صنعتی می توان از هدر رفت سرمایه ها جلوگیری کرد.

لازم به ذکر است در این جلسه اعضاء با پرداخت تشویقی برای مقالات دکتر محمد محمدی و مهندس محمد پیر باوه پور موافقت نمودند