سر خط خبرها

کوهنوردان شرکت آب و فاضلاب استان ایلام موفق به صعود قلل «کینو» در خوزستان و کانی صیفی در استان ایلام شدند

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب شهری استان ایلام، دو تیم از کوهنوردان شرکت آب و فاضلاب استان ایلام در صعودهای جداگانه ابتدا در مورخ 11/7/98 به قله «کینو» در استان خوزستان و سپس در مورخ 12/7/98

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب شهری استان ایلام، دو تیم از کوهنوردان شرکت آب و فاضلاب استان ایلام در صعودهای  جداگانه  ابتدا در مورخ 11/7/98 به قله «کینو» در استان خوزستان و سپس در مورخ 12/7/98 به قله 3050متری «کانی صیفی» در استان  ایلام صعود کردند.

اسامی کوهنوردان صعود کننده به قله  «کینو » در استان خوزستان : حسن مرامی، 

اسامی کوهنوردان صعود کننده به قله  «کانی صیفی » در استان ایلام: خانم معصومه ایدی نیا، اصغر رجبی و رضا جمالوندی