سر خط خبرها

تقدیر معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری شهرستان مهران و بخشدار مهران از رئیس اداره آبفای شهر صالح آباد

معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار شهرستان مهران و بخشدار صالح آباد با ارسال نامه های جدگانه از رئیس آبفای شهر صالح آباغد بجهت تلاش و مساعی بی شائبه در امر خدمتگذاری به مردم شهرصالح آباد تقدیر

معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار شهرستان مهران و بخشدار صالح آباد با ارسال نامه های جدگانه از رئیس آبفای شهر صالح آباغد بجهت تلاش و مساعی بی شائبه در امر خدمتگذاری به مردم شهرصالح آباد  تقدیر کردند.