بازدید مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان از امور آبفای شهر ایوان

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان ایلام به همراه معاون مهندسی و توسعه، بمنظور بررسی مسائل و مشکلات آبفای شهر ایوان و پیگیری وضعیت اجرای شبکه فاضلاب از این امور بازدید بعمل آوردند. به گزارش روابط عمو

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان ایلام به همراه معاون مهندسی و توسعه، بمنظور بررسی مسائل و مشکلات آبفای شهر ایوان و پیگیری وضعیت اجرای شبکه فاضلاب از این امور بازدید بعمل آوردند.

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفا، مهندس مظاهری در دیدار با کارکنان امور ابفای شهر ایوان ضمن تاکید بر خدمات رسانی بهتر و مطلوبتر به مردم گفت: رسیدگی به مشکلات مردم باید در اولویت قرارگیرد و  باید نظارت بیشتری بر کار پیمانکاران آبفا مخصوصا در حوزه فاضلاب  صورت گیرد.

  وی با ابراز رضایت از عملکرد امور آبفای شهر ایوان از تلاش و زحمات کارکنان آبفای شهر بجهت تامین آب شرب و بهداشتی مردم و اجرای شبکه فاضلاب قدردانی نمودند .

مدیر عامل آبفای استان در ادامه ضمن بازدید از روند اجرای شبکه فاضلاب در سطح شهر بیان داشتند: در راستای خدمات رسانی بهتر به مشترکین در حوزه نصب انشعابات  دو  پیمانکار  مشغول بکار هستند و روزانه بین 7 تا 8 فقره انشعاب نصب می شود.

وی با بیان اینکه عملیات نصب انشعاب فاضلاب در شهر در وضعیت مناسبی در حال اجرا است، اظهار کرد: 1030 فقره انشعاب فاضلاب در ابتدای سال جاری نصب شده است.

مدیرعامل آبفای استان بعد از بازدید با حضور در فرمانداری با فرماندار شهرستان ایوان دیدار و گفتگو  نمودند .