بازدید مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان ایلام از تاسیسات آب شیرین کن شهر صالح آباد

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان ایلام از تاسیسات آب شیرین کن شهر صالح آباد بازدید و از نزدیک در جریان فرایند تصفیه آب قرار گرفتند. به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان ایلام، در این بازدی

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان ایلام  از تاسیسات آب شیرین کن شهر صالح آباد بازدید و از نزدیک در جریان فرایند تصفیه  آب قرار گرفتند.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان ایلام، در این بازدید معاون بهره برداری شرکت، گزارش جامعی از مراحل تولید، انتقال و روند تصفیه آب در سامانه آب شیرین کن  را ارائه کرد.

«مهندس تیموری» ضمن بازدیداز تجهیزات مختلف در سامانه آب شیرین کن و مراحل تصفیه آب، با  ابراز رضایت از خدمات دهی مطلوب اداره آبفای شهر و بر رفع مشکلات شبکه آب شرب شهر صالح آباد و اصلاح و بازسازی شبکه فرسوده ، تاکید نمودند.