صعود یکی از همکاران شرکت آبفا ایلام به قله «تفتان» در استان سیستان و بلوچستان

همکار شرکت آب و فاضلاب استان ایلام، در تاریخ 15/3/99 موفق به صعود به قله 4050 متری «تفتان» در استان استان سیستان و بلوچستان صعود شد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان ایلام، آقای حسن مرا

همکار شرکت آب و فاضلاب استان ایلام، در تاریخ  15/3/99 موفق به صعود به قله 4050 متری «تفتان» در استان استان سیستان و بلوچستان صعود شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان ایلام، آقای حسن مرامی همکار  شرکت آب و فاضلاب استان ایلام، در تاریخ  15/3/99 موفق به صعود  به قله 4050 متری «تفتان» در استان سیستان و بلوچستان صعود گردید.