رنگ آمیزی تاسیسات آب در شهر ایلام

مدیر امور آبفای شهر ایلام گفت: این امور به منظور نگهداری صحیح و استفاده بهینه از تاسیسات، اقدام به آماده سازی و رنگ آمیزی ایستگاه پمپاژ 6002 در شهر ایلام نمود. به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب

مدیر امور آبفای شهر ایلام گفت: این امور به منظور نگهداری صحیح و استفاده بهینه از تاسیسات، اقدام به آماده سازی و رنگ آمیزی ایستگاه پمپاژ 6002 در شهر ایلام نمود.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان  ایلام، مهندس دوست محمدی گفت: با تلاش عوامل اجرایی  این امور و با برنامه ریزی های انجام شده، بعد از عملیات آماده سازی سطوح مذکور ،  نسبت به رنگ آمیزی رنگ آمیزی ایستگاه پمپاژ 6002 شهر ایلام، اقدام نموده اند.

وی هدف از این کار را حفظ، تقویت و ارتقا سطح بهداشت منابع تامین آب و به منظور جلوگیری از پوسیدگی لوله ها، تاسیسات دانست.