بازدید مدیرعامل شرکت آبفا استان ایلام از تاسیسات آبرسانی شهرستان هلیلان

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان ایلام از تأسیسات آبرسانی شهرستان هلیلان و روستاهای داجی وند، گاو دول و ورمله از توابع بخش زردلان بازدید و در جریان مشکلات و روند امور قرار گرفت به گزارش روابط عم

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان ایلام از تأسیسات آبرسانی شهرستان هلیلان و روستاهای داجی وند، گاو دول و ورمله  از توابع بخش زردلان   بازدید و در جریان مشکلات و روند امور قرار گرفت

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان ایلام : مهندس تیموری رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت در این بازدید از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات آب شرب شهرستان هلیلان و روستاهای داجی وند، گاو دول و ورمله  از توابع بخش زردلان   قرار گرفت و بر ارائه خدمات آبرسانی به روستاییان تأکید نمود و پیگیری در جهت وصول مطالبات را خواستار شد.

مدیرعامل شرکت آبفا استان در این بازدید، با بیان اینکه تغییر در آگاهی ها و باورهای مردم در خصوص کمبود آب آشامیدنی و مصرف صحیح آب مستلزم  انجام اقدامات وسیع فرهنگی است، گفت: تغییر باور ها و نگرش های شهروندان در خصوص شیوه مصرف آب، رفع مشکلات کم آّبی و بهره مندی تمام روستاییان از نعمت آب بهداشتی و پایدار از جمله سیاست های شرکت آبفا است.

وی گفت: با شناسایی و جمع آوری انشعابات غیر مجاز، تعویض کنتور های خراب، بازسازی و تعمیر تأسیسات فرسوده که شرکت آبفا به آن اقدام نموده است می توان به میزان قابل ملاحظه ای از هدر رفت آب جلوگیری کرد.

و از طرفی خوشبختانه با تجهیز کامل اکیپ عملیاتی و تعمیرات به موقع در حال حاضر زمان رفع حادثه بسیار کوتاه است و پیمانکاران ما بطور شبانه روزی آمادگی دارند هرگونه اتفاق را رفع نمایند و از طرفی با تجهیز غالب مخازن ذخیره به دستگاههای کنترل سطح از سرریز مخازن جلوگیری به عمل می آید.