ارائه خدمات غیر حضوری توسط شرکت آب و فاضلاب شهری استان ایلام

بمنظور کاهش مراجعات حضوری مشترکان محترم، این شرکت ارائه خدمات دریافت، چاپ، و پرداخت الکترونیک قبوض آب بهاء را از طریق لینک زیر ارائه می نماید https://cus.abfa-ilam.ir سایر خدمات الکترونیکی قابل

بمنظور کاهش مراجعات حضوری مشترکان محترم، این شرکت ارائه خدمات دریافت، چاپ، و پرداخت الکترونیک قبوض آب بهاء را از طریق لینک زیر ارائه می نماید

https://cus.abfa-ilam.ir

سایر خدمات الکترونیکی قابل دریافت شامل

-کارتکس مصرفی آب

-ثبت شماره تلفن همراه

- مشاهد اقساط

-درخواست واگذاری انشعاب. از طریق لینک فوق انجام می باشد

همچنین سایر خدمات بصورت الکترونیکی از طریق پرتال شرکت به آدرس ذیل قابل انجام است

www0abfa-ilam.ir

روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب شهری استان ایلام