جلسه شورای تامین مسکن استان ایلام بصورت ویدئو کنفرانسی برگزار شد

جلسه شورای تامین مسکن بصورت ویدئو کنفرانس با محوریت اداره راه و شهرسازی استان و به ریاست معاونت عمرانی استانداری ایلام و با حضور فرمانداران و مدیران دستگاه های خدمات رسان برگزار گردید. به گزارش

جلسه شورای تامین مسکن  بصورت ویدئو کنفرانس با محوریت اداره راه و شهرسازی استان و به ریاست  معاونت عمرانی استانداری ایلام و با حضور فرمانداران و مدیران دستگاه های خدمات رسان  برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی وآموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب ایلام، این جلسه در خصوص مسائل و مشکلات طرح مسکن ملی و نحوه انجام مراحل مختلف آن  بحث و تبادل نظر گردید و تصمیماتی در جهت رفع مشکلات و تسریع در روند اجرایی پروژه مذکور  اتخاذ گردید

در این جلسه مهندس حسنی قائم مقام شرکت طبق تاکید وزارت نیرو بر جانمایی صحیح سایت ملی خواستار ضرورت توجه به این موضوع، جهت صرفه جویی در ارائه خدمات آب و برق شدند