سر خط خبرها

تشکیل جلسه ستاد بحران در شرکت آب و فاضلاب استان ایلام

به منظور آمادگی بیش از پیش برای مقابله با خطرات احتمالی ناشی از نشت گاز کلر، جلسه ستاد مدیریت بحران شرکت آب و فاضلاب استان ایلام به ریاست قائم مقام شرکت و با حضور اعضاءستاد بحران تشکیل شد. به گزا

به منظور آمادگی بیش از پیش  برای مقابله با خطرات احتمالی ناشی از نشت گاز کلر، جلسه ستاد مدیریت بحران شرکت آب و فاضلاب استان ایلام به ریاست قائم مقام شرکت و با حضور  اعضاءستاد بحران تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان ایلام، در این جلسه ابتدا مهندس حسنی  قائم مقام شرکت، ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین و با تأکید بر آمادگی تمامی نیروهای شرکت عنوان کرد: با توجه به خطرات مرتبط با استفاده از سیلندرهای گازکلر،  لازم است  با شناسایی نقاط ضعف و قوت امکانات و تجهیزات موجود، تلاش شود تا از وقوع حوادث و اتفاقات ناگوار جلوگیری بعمل آید.

در ادامه این جلسه  هر یک از اعضا با ارائه پیشنهادات نکته  نظرات خود را در این خصوص بیان کردند.

در این جلسه تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید.

بررسی سیلندرهای موجود گاز کلر و شرایط نگهداری

بررسی  تجهیزات و امکانات ایمنی مورد استفاده در سامانه های کلرزنی

تلاش در جهت حذف یا  کاهش نقاط پر خطر محل انبارش سیلندرهای گاز کلر و....