سر خط خبرها

صعود کوهنورد شرکت آب و فاضلاب استان ایلام به قله «شیرباد » در استان خراسان رضوی و قله «شاه جهان » در استان خراسان شمالی

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب شهری استان ایلام، حسن مرامی کوهنورد شرکت آب و فاضلاب استان ایلام، در دو صعود جداگانه ابتدا  در مورخ 99/06/05 به قله 3316 متری «شیرباد » در استان خراسان رضوی و سپس در مورخ 99/05/06 به قله 3064 متری «شاه جهان» در استان  خراسان شمالی صعود نمودند.