فتح بام استان همدان توسط یکی از همکاران شرکت آب و فاضلاب استان ایلام

به گزارش روابط عمومی وشرکت آب و فاضلاب استان ایلام ،رضا جمالوندی از پرسنل شرکت آبفا در مورخ 1399/05/09به قله 3580 متری "یخچال" در استان همدان صعود کرد.