برگزاری دوره آموزشی توان افزایی و ارتقاء مدیریتی بانوان در شرکت آب و فاضلاب استان ایلام برگزار شد

در راستای توانمند سازی بانوان جهت پست های مدیریتی دوره های آموزشی توان افزایی مهارت های مدیریتی بانوان در شرکت آب و فاضلاب استان به همت دفتر امور زنان و خانواده شرکت برگزار گردید. به گزارش روابط

در راستای توانمند سازی بانوان جهت پست های مدیریتی دوره های آموزشی توان افزایی مهارت های مدیریتی بانوان در شرکت آب و فاضلاب استان به همت  دفتر امور زنان و خانواده  شرکت برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان ایلام: مشاور مدیر عامل در امر بانوان شرکت در این رابطه بیان داشت:  با عنایت به هماهنگی های بعمل آمده و مطابق دستورالعمل صادره از طرف وزارت نیرو با هماهنگی واحد آموزش این شرکت و تاکید مدیر عامل محترم شرکت در خصوص برگزاری دوره های آموزشی و ارتقاء مهارت و توان علمی بانوان ، دوره های آموزشی بانوان مطابق برنامه زمانبندی برگزار گردید .

خانم شیرخانی با بیان اینکه توان افزایی، موجب ارتقای مهارت بانوان می شود افزود: توان‌افزایی مدیران فعلی و پرورش افراد مستعد و جوان به عنوان مدیران آینده در سازمان‌ها می‌تواند موجب شکوفایی سرمایه‌های انسانی و تضمین آینده سازمان باشد.