سر خط خبرها

انتصاب در آبفای استان ایلام

طی حکمی از سوی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان ایلام، مهندس محمد پیرباوه پور به سمت مدیر امور آبفای شهرستان ایلام منصوب و از زحمات مهندس دوستمحمدی مدیر قبلی این امور قدردانی شد.

طی حکمی از سوی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان ایلام،  مهندس محمد پیرباوه پور به سمت مدیر امور آبفای شهرستان ایلام  منصوب و از زحمات مهندس دوستمحمدی مدیر قبلی این امور قدردانی شد.