بازدید مدیرعامل آبفا ایلام از خبرگزاری های ایسنا، ایرنا و فارس مرکز استان

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان ایلام، دکتر تیموری  در دیدار، با تقدیر از مجموعه خبرگزاری استان  به جهت تلاش در امر آگاهی بخشی بیان کرد: اصحاب رسانه می توانند کمک رسان و همراه موثری برای دستگاه های خدمات رسان باشند و البته تاکنون در این زمینه با آبفا استان همکاری قابل قبولی

 د اشته اند.

وی با اشاره به اینکه موضوع کمبود آب؛ یکی از مهم ترین مشکلات پیش روی آبفا استان  است تصریح کرد: رسانه ها می توانند نقش موثری در آگاهی بخشی و افزایش اطلاعات اقشار مختلف مردم در این زمینه داشته باشند تا به تبع آن مردم در زمینه مصرف بهینه آب همکاری بیشتری داشته باشند.

مدیرعامل آب و فاضلاب استان ایلام  افزود: نقش موثر رسانه ها در زمینه فرهنگ سازی مصرف بهینه آب بی بدیل است به همین دلیل انتظار می رود خبرگزاری ها و اصحاب رسانه همچنان در کنار آبفا به ترویج این موضوع کمک کنند.

وی با بیان اینکه فرهنگ‌سازی الگوی مصرف از اولویت های این شرکت است، اظهار داشت: در این راستا استفاده از توان و مشارکت رسانه‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

اعم صحبت های روسای خبرگزاری های فوق تاکید بر این نکته است، رسانه ها  بستر مناسبی برای ارائه عملکرد و فعالیت‌های دستگاه‌ها است و این امر از طریق تعامل دوسویه می‌تواند بهتر انجام بگیرد وحاصل آن شفافیت عملکرد و  تنویر افکار عمومی نسبت به دستگاه مربوطه است.

در پایان این بازدیدهای مدیر عامل آبفا با اهدا هدایای از زحمت این عزیزان تقدیر نمود.