فتح بام ایران توسط کوهنورد شرکت آب و فاضلاب استان ایلام

همکار شرکت آب و فاضلاب استان ایلام، در تاریخ 15/5/99 موفق به صعود به قله 5671 متری دماوند صعود شد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان ایلام، آقای رضا جمالوندی همکار شرکت ، در تاریخ 15/5

همکار شرکت آب و فاضلاب استان ایلام، در تاریخ  15/5/99 موفق به صعود به قله 5671 متری دماوند صعود شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان ایلام، آقای رضا جمالوندی همکار  شرکت ، در تاریخ  15/5/99 موفق به صعود به قله 5610 متری دماوند شد.

روابط عمومی شرکت، صعود موفقیت آمیز همکارمان را تبریک عرض نموده و برای ایشان آرزوی موفقیت و سلامتی خواستار است.