اصلاح و توسعه 100 متر از شبکه آبرسانی شهر ایلام

در راستای اصلاح و توسعه شبکه آب، امور آب و فاضلاب شهرستان ایلام اقدام به لوله گذاری و اصلاح100 متر شبکه آبرسانی در خیابان سعدی جنوبی کوچه آزمایشگاه دکتر عبدالرحیمی به صورت امانی نمود. به گزارش رو

در راستای اصلاح و توسعه شبکه آب، امور آب و فاضلاب شهرستان ایلام  اقدام به لوله گذاری و اصلاح100 متر شبکه آبرسانی در خیابان سعدی جنوبی کوچه آزمایشگاه دکتر عبدالرحیمی  به صورت امانی نمود.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان ایلام، مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان ایلام با اعلام این خبر گفت: با توجه به فرسوده بودن شبکه خط توزیع و همچنین  افزایش تعداد واحدهای مسکونی در خیابان سعدی جنوبی کوچه آزمایشگاه دکتر عبدالرحیمی، عوامل اجرای این امور با رعایت کامل استانداردهای لازم و بصورت شبانه، نسبت به توسعه و اصلاح شبکه خط توزیع به طول 100 متر با استفاده از لوله پلی اتیلن 75 بصورت امانی اقدام نمود.

مهندس دوستنحمدی یاد آور شد: در ادامه این عملیات و همزمان با اصلاح شبکه تعداد 30 رشته انشعاب نیز اصلاح و بازسازی و یا کلا تعویض شد و در همین راستا اصلاح و بهسازی سایر خطوط و شبکه ها و همچنین انشعابات معیوب در دستور کار قرار دارد و مطابق برنامه انجام خواهد شد .