صعود کوهنوردان شرکت آب و فاضلاب استان ایلام به قلل«خلنو» در استان تهران «هزار » در استان کرمان

کوهنوردان شرکت آب و فاضلاب استان ایلام در دو صعود جداگانه قلل «هزار » در استان کرمان و «خلنو» در استان تهران را فتح کردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان ایلام، در مورخ 29/3/ 99  رضا جمالوندی  موفق به فتح قله4375 متری «خلنو» در استان تهران و در همان تاریخ حسن مرامی دیگر کوهنورد شرکت به قله 4501 متری «هزار » در استان کرمان صعود کرد.