جلسه شورای معاونین وزارت نیرو و مدیران عامل شرکتهای آب و برق سراسر کشور

جلسه شورای معاونین ومدیران عامل شرکتهای مادرتخصصی، مدیران عامل شرکتهای آب و برق و اعضای هیأت مدیره و مدیران روابط عمومی باحضور وزیرنیرو و از طریق ویدیو کنفرانس در محل شرکت توزیع برق استان برگزازشد.

جلسه شورای معاونین ومدیران عامل شرکتهای مادرتخصصی، مدیران عامل شرکتهای آب و برق و اعضای هیأت مدیره و مدیران روابط عمومی باحضور وزیرنیرو و از طریق ویدیو کنفرانس در محل شرکت توزیع برق استان برگزازشد.

وزیر نیرو ضمن قدردانی از زحمات مجموعه همکاران وزارت نیرو در سراسر کشور ، به بیان مطالب مهمی در خصوص فعالیتهای انجام شده دربخش آب و فاضلاب و برق و در راستای پویش هر هفته الف ب ایران پرداختند.

دکتر اردکانیان گفت: ۴۱ پروژه مهم در کشور با سرمایه گذاری بالغ بر ۱۴۰۰۰ میلیارد تومان در۱۴ استان کشور به بهره برداری رساندیم که این حاصل تلاش شبانه روزی مجموع همکاران بوده است.