طرح شبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب شباب اجرایی می شود

معاون بهره برداری و توسعه فاضلاب شرکت ابفا گفت: طرح شبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب شباب با اعتبار اولیه 100 میلیارد ریال در سال جاری اجرا می گردد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان ا

معاون بهره برداری و توسعه فاضلاب شرکت ابفا گفت:  طرح شبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب شباب با اعتبار اولیه 100 میلیارد ریال  در سال جاری اجرا می گردد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان ایلام، دکتر محمدی افزود: با عملیات اجرایی این طرح، یک باب تصفیه خانه احداث ،30 کیلومتر شبکه جمع آوری انجام و 1300 فقره انشعاب فاضلاب اجرا  می شود .

وی در پایان با تاکید بر اینکه تا پایان سال جاری طرح وارد مدار بهره برداری می شود؛ تصریح کرد : هم اکنون 29 کیلومتر از شبکه جمع اوری اجرا شده و تصفیه خانه نیز  با پیشرفت فیزیکی 75 درصد در دست احداث می باشد.