بهره برداری از شبکه جدید آب شهر مهران بطول بیش از 6000 متر آغاز گردید

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان ایلام بیان داشت: با بهره برداری از شبکه جدید مهران، مشکل افت بیش از 60 درصد شبکه آب شهری مهران رفع گردید. به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان ایلام، مهندس

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان ایلام بیان داشت: با بهره برداری از شبکه جدید مهران، مشکل افت بیش از 60  درصد شبکه آب شهری مهران رفع گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان ایلام، مهندس تیموری با بیان این خبر گفت: بمنظور تاًمین اب پایدار و با فشار مناسب، این شرکت نسبت به راه اندازی شبکه جدید توزیع آب شهر مهران  اقدام نمود. که در این اقدام جهادی نسبت به وصل شبکه های جدید و حذف شبکه های فرسوده قدیمی اقدام گردید و بیش از 60 درصد شبکه آب شهری مهران که قبلا افت فشار داشت تاًمین فشار مناسب گردید.

وی با اشاره به مشخصات فنی طرح ادامه داد: برای این طرح 3 کیلومتر شبکه فولادی 400میلمتر و 1500 متر شبکه  250میلیمتر با استفاده از لوله پلی اتیلن،250 متر شبکه 160 میلیمتر  و  1150متر شبکه 110 میلی متر اجرا  گردید.

مهندس تیموری با بیان اینکه برای اجرای طرح فوق بیش از 15 میلیارد ریال  هزینه انجام صورت گرفته  افزود: با اجرا و بهره برداری از این شبکه ها تعداد 156 فقره انشعاب آب استاندارد سازی و 101 مورد انشعاب جدید وصل گردیده است