عملیات اجرایی بتن ریزی فندانسیون مخزن ۵۰۰ مترمکعبی چم شیر شهرستان سیروان انجام گردید

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب  استان ایلام، معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آبفا با اعلام پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصد اجرای پروژه آبرسانی به روستای چم شیر شهرستان سیروان افزود:  این پروژه شامل یک باب مخزن ۵۰۰ متر مکعبی ، ۶۰۱۰ متر شبکه توزیع روستا و ۱۶۰۲ متر خط انتقال می باشد.

مهندس رضایی گفت: تاکنون ۶۰۱۰ متر شبکه توزیع و ۱۶۰۲ متر خط انتقال اجرا گردیده و مخزن نیز از پیشرفت ۲۰ درصدی برخوردار است و در حال حاضر  عملیات اجرایی بتن ریزی فندانسیون مخزن ۵۰۰ مترمکعبی  چم شیر در حال انجام است.

وی در مورد برآورد هزینه اجرای این پروژه نیز گفت: هزینه اجرای عملیات پروژه بالغ بر اعتبار ۱۷۳۸۰ میلیون ریال می باشد .

معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آبفا تاکید نمود:  تامین آب شرب مناسب یکی از درخواستها و دغدغه های مردم روستای  چم شیر است و  با اجرای  این پروژه، مشکل تامین آب روستا حل خواهد شد.