پویش ملی "بانوی آب "با حضور بانوان استان های ایلام و کرمانشاه برگزار شد

به گزارش روابط عمومی ابفای ایلام، محمد تقی رشیدی مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان گفت: دوره آموزشی طرح ملی - آموزشی بانوی آب ظهر سه شنبه ساعت14 بصورت وبینار و با حضور بانوان استا

به گزارش روابط عمومی ابفای ایلام، محمد تقی رشیدی مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان گفت: دوره آموزشی طرح ملی - آموزشی بانوی آب ظهر سه شنبه ساعت14 بصورت وبینار و با حضور بانوان استان های ایلام و کرمانشاه برگزار شد.

وی افزود: این برنامه با همکاری روابط عمومی شرکت های آب و فاضلاب ایلام و کرمانشاه و  با مشارکت سازمان های  مردم‌نهاد (NGO) برگزار شد

مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب ایلام اظهار داشت: هدف از برگزاری این وبینار، ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب و استفاده از روشهای مناسب ،کاهش مصرف سرانه آب، جلب مشارکت همگانی است و ... است.

رشیدی گفت: شرکت آب و فاضلاب استان تلاش می‌کند با برگزاری اینچنین برنامه هایی نگاه جامعه و مردم را به موضوع حیاتی آب معطوف کند.

وی اضافه کرد: در این راستا لازم است مفاهیم و هشدارهای مصرف آب در این شرایط  تداوم داشته باشد چرا که بانوان نقشی غیر قابل انکار در ارتقای فرهنگ مصرف بهینه آب دارند و ضرورت ارایه آموزش‌های صرفه‌جویی در مصرف آب برای بانوان بیش از پیش احساس می‌شود و امیدواریم با این حرکت گامی در جهت بهینه سازی مصرف آب برداشته باشیم.