برگزاری جلسه عمومی صورت های مالی سال 98 و بودجه پیشنهادی سال 1400 شرکت آب و فاضلاب استان ایلام

جلسه مجمع عمومی صورت های مالی شركت های آب و فاضلاب شهری و روستایی استان ایلام سال 98 و بودجه پیشنهادی سال 1400 شركت آب و فاضلاب استان با حضور مهندس مسعود خشایی معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت م

جلسه مجمع عمومی صورت های مالی شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی استان ایلام سال 98 و بودجه پیشنهادی سال 1400 شرکت آب و فاضلاب استان  با حضور مهندس مسعود خشایی معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور  ، دکتر تیموری رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان ایلام و معاونین ، برگزار شد، مدیر عامل شرکت آبفای استان ایلام ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های هیئت مدیره شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی برای صورت های مالی سال 98 ، گزارش عملکرد فعالیت های هیات مدیره شرکت یکپارچه آب و فاضلاب استان ایلام در سال 99 را تشریح نمود. سپس بودجه پیشنهادی برای اجرای برنامه های  سال  1400 شرکت توسط دکتر تیموری ارائه گردید.و توسط مجمع عمومی تصویب گردید.

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان ایلام، در ابتدای این جلسه مدیرعامل شرکت ضمن تبریک روز زن و خیر مقدم به حاضرین گزارشی مبسوطی از  فعالیت های سال 98 آبفای استان ایلام   را شامل راهبردهای بخش آب و فاضلاب ، درآمدها و هزینه های منابع و مصرف ، اطلاعات بهره برداری تاسیسات آب و فاضلاب، مهندسی، توسعه و بهسازی تاسیسات، منابع انسانی و بهبود بهره وری تحقیقات، انجام تکالیف و مدیریت و اهم چالش های موجود  و راهکارها را ارائه دادند. و هدف گذاری شرکت در سال 1400 به سمع و نظر حضار رساندند.

وی با تاکید بر کاهش هزینه های غیر ضرور خاطر نشان کرد: با تلاش مجموعه شرکت و با انضباط مالی توانسته ایم هزینه های شرکت را علیرغم افزایش چندی برابری قیمت ها نسبت به سال گذشته کاهش دهیم که این امر دستاورد مهمی برای این شرکت محسوب می شود.

دکتر تیموری در ادامه چالش های پیش روی شرکت ، را در بخش های  تامین و انتقال و توزیع آب، جمع آوری تصفیه و دفع فاضلاب ، مسائل مالی و اقتصادی، مسایل ساختاری و فرایندی و همچنین منابع انسانی  برشمردند.

 

وی همچنین برنامه های پیشنهادی هیئت مدیره در خصوص حوزه های مختلف شرکت شامل؛ بهره برداری، خدمات مشترکین، توسعه و بازسازی تاسیسات آب و فاضلاب، فناوری و تحقیقات و مدیریت منابع انسانی برای سال 98 را به مجمع ارائه نمود.

در ادامه معاونین شرکت  به ارائه گزارش حوزه فعالیت خود پرداختند و مهندس احمد کرمی عضو اصلی هیات مدیره  و نماینده سهام شهرداری ها نیز  با ارائه گزارشی،  از وضعیت کنونی شرکت آب و فاضلاب ابراز رضایت نمودند.

در این جلسه گزارش حسابرس مستقل قرائت و با اظهار نظر مطلوب توسط سازمان حسابرسی، در مجمع عمومی به تصویب رسید.

در ادامه مهندس مسعود خشایی معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور  که ریاست مجمع عمومی را برعهده داشت ضمن ارائه راهکارهای لازم درباره گزارشات ارائه شده، به بیان انتظارات مجمع در حوزه آب و فاضلاب پرداختند.

 وی از مدیرعامل و همچنین اعضاء هیئت مدیره شرکت آبفای ایلام به خاطر تلاشهای بعمل آمده در خصوص عملکرد مطلوب شرکت در سال گذشته تشکر و قدردانی نمود.

قابل ذکر است در این جلسه اعضای هیات مدیره شرکت و نماینده سهام شهرداری ها و معاونین و مدیران شرکت حضور داشتند.