شستشوی خط انتقال 500 میلی متری فاضلاب شهر سرابله

با هدف پیشگیری از گرفتگی و حوادث و مشکلات احتمالی ، خط انتقال 500 میلی متری فاضلاب شهر سرابله تمیزکاری و شستشو گردید . به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان ایلام، معاون بهره برداری و توسعه ف

با هدف پیشگیری از گرفتگی و حوادث و مشکلات احتمالی ، خط انتقال 500 میلی متری فاضلاب شهر سرابله تمیزکاری و شستشو گردید .

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان ایلام، معاون بهره برداری و توسعه فاضلاب استان با اعلام این خبر گفت:  در راستای دستور العمل های صادره در خصوص نظارت ، کنترل و شستشو و نگهداری خطوط فاضلاب ، لذا مطابق برنامه زمانبندی شده عملیات شستشو و سمپاشی ادواری شبکه های جمع آوری و خطوط انتقال فاضلاب  توسط پرسنل ابفای سرابله در دستور کار قرار گرفت و خط انتقال 500 میلی متری فاضلاب شهر سرابله  نیز تمیزکاری و شستشو گردید

دکتر محمد محمدی همچنین در خصوص برنامه شستشوی سالیانه خطوط و شبکه های فاضلاب در شهر سرابله گفت: تقریبا ۶۰درصد  شبکه جمع آوری و۱۰۰درصد خط انتقال فاضلاب در شهر فاضلاب اجرا شده است  و در جهت نگهداری خطوط و پیشگیری از هر گونه مشکلات احتمالی شامل گرفتگی ، شکستگی و یا ایجاد حوادث در خطوط، عملیات شستشوی خطوط و شبکه های فاضلاب و شناسائی و برطرف ساختن موارد معیوب این شبکه ها هر سال یک الی دو بار به صورت ادواری و زمانبندی شده انجام می گیرد .