سر خط خبرها

بازدید مدیرعامل شرکت آبفای ایلام و فرماندار ملکشاهی از تصفیه خانه آب این شهرستان

به گزارش روابط عمومی آبفای استان ایلام، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان ایلام به همراه فرماندار و جمعی از کارشناسان شرکت از تصفیه خانه آب ملکشاهی بازدید نمودند. دکتر تیموری در ای

به گزارش روابط عمومی آبفای استان ایلام، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان ایلام  به همراه فرماندار و جمعی از کارشناسان شرکت از تصفیه خانه آب ملکشاهی بازدید نمودند.

دکتر تیموری در این دیدار با گزارشی از وضعیت آب شهرستان، نحوه تامین و توزیع آب شرب، طرح‌ها و پروژه‌های آبرسانی در حال اجرا ارائه نمود.

وی در ادامه با اشاره به محدودیت‌های منابع تامین مالی برای تکمیل اجرای طرح‌ها خواستار مساعدت و همکاری در زمینه تخصیص بموقع اعتبارات شد.

مدیرعامل شرکت آبفای ایلام گفت: با بهره بردای از فاز دوم اب شیرین کن ملکشاهی 28 لیتر در ثانیه وارد شبکه توزیع شهرستان و جمعیتی بالغ بر16هزار نفر را تحت پوشش قرار داده است.

دکتر تیموری با تاکید بر تسریع در عملیات اجرایی طرح آبرسانی به ملکشاهی گفت:  همچنین با راه اندازی تصفیه خانه آب شهر ملکشاهی و ایستگاههای پمپاژ بیش از ۱۵۵ لیتر در ثانیه آب سد ایلام تصفیه شده و به مخازن ذخیره بین راهی منتقل و از آنجا وارد مدار توزیع شهر ملکشاهی و روستاهای اطراف خواهد شد.

وی بیان داشت: طرح آبرسانی به شهر ملکشاهی و اجرای پروژه تصفیه خانه آب تحول بزرگی در تامین آب شهر ملکشاهی ایجاد می کند و با بهره برداری از این پروژه دیگر مشکلی در خصوص تامین آب این شهر و روستا های اطراف وجود نخواهد داشت.

محمد تاسمه فرماندار ملکشاهی نیز در  این بازدید ضمن تشکر و قدردانی از زحمات و تلاش های مجموعه شرکت آب و فاضلاب استان در راستای تامین آب شرب سالم و باکیفیت، قول مساعدت و همکاری در خصوص اجرای طرح های آبرسانی دادند.

 

لازم بذکر است مدیر عامل آبفا به همراه  فرماندار ملکشاهی ؛ از خط انتقال آب به روستاهای کلک نقی که توسط بنیاد علوی اجراشده بازدید بعمل آمد و راهکارهای لازم برای نحوه اجرای آبرسانی به این روستاها مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی آبفای استان ایلام، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان ایلام  به همراه فرماندار و جمعی از کارشناسان شرکت از تصفیه خانه آب ملکشاهی بازدید نمودند.

دکتر تیموری در این دیدار با گزارشی از وضعیت آب شهرستان، نحوه تامین و توزیع آب شرب، طرح‌ها و پروژه‌های آبرسانی در حال اجرا ارائه نمود.

وی در ادامه با اشاره به محدودیت‌های منابع تامین مالی برای تکمیل اجرای طرح‌ها خواستار مساعدت و همکاری در زمینه تخصیص بموقع اعتبارات شد.

مدیرعامل شرکت آبفای ایلام گفت: با بهره بردای از فاز دوم اب شیرین کن ملکشاهی 28 لیتر در ثانیه وارد شبکه توزیع شهرستان و جمعیتی بالغ بر16هزار نفر را تحت پوشش قرار داده است.

دکتر تیموری با تاکید بر تسریع در عملیات اجرایی طرح آبرسانی به ملکشاهی گفت:  همچنین با راه اندازی تصفیه خانه آب شهر ملکشاهی و ایستگاههای پمپاژ بیش از ۱۵۵ لیتر در ثانیه آب سد ایلام تصفیه شده و به مخازن ذخیره بین راهی منتقل و از آنجا وارد مدار توزیع شهر ملکشاهی و روستاهای اطراف خواهد شد.

وی بیان داشت: طرح آبرسانی به شهر ملکشاهی و اجرای پروژه تصفیه خانه آب تحول بزرگی در تامین آب شهر ملکشاهی ایجاد می کند و با بهره برداری از این پروژه دیگر مشکلی در خصوص تامین آب این شهر و روستا های اطراف وجود نخواهد داشت.

محمد تاسمه فرماندار ملکشاهی نیز در  این بازدید ضمن تشکر و قدردانی از زحمات و تلاش های مجموعه شرکت آب و فاضلاب استان در راستای تامین آب شرب سالم و باکیفیت، قول مساعدت و همکاری در خصوص اجرای طرح های آبرسانی دادند.

 

لازم بذکر است مدیر عامل آبفا به همراه  فرماندار ملکشاهی ؛ از خط انتقال آب به روستاهای کلک نقی که توسط بنیاد علوی اجراشده بازدید بعمل آمد و راهکارهای لازم برای نحوه اجرای آبرسانی به این روستاها مورد بررسی قرار گرفت.