سر خط خبرها

شرکت آب و فاضلاب استان ایلام چهار گواهینامه جدید اخذ نمود

معاون منابع انسانی و تحقیقات شرکت آبفا استان ایلام بیان داشت: شرکت آب و فاضلاب استان ایلام با استقرار و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت و پس از ارزیابی های به عمل آمده چهار گواهینامه جدید اخذ کرد.

معاون منابع انسانی و تحقیقات شرکت آبفا استان ایلام  بیان داشت:  شرکت آب و فاضلاب استان ایلام با استقرار و پیاده‌سازی سیستم مدیریت کیفیت و پس از ارزیابی‌های به‌عمل‌آمده چهار گواهینامه جدید اخذ کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان ایلام، مهندس ملکیان گفت:  این شرکت با هدف بهبود کیفیت خدمات و در راستای اهداف سازمانی با استقرار سیستم مدیریت کیفیت و یکپارچه‌سازی، موفق به اخذ چهار گواهینامه ذیل شد:

ISO 45001:2018

ISO 14001:2015

ISO 10015:1999

ISO 9001:2015

وی با بیان اینکه گواهینامه‌های اخذ شده نحوه مدیریت بر سازمان برای تأمین نیازمندی‌ها، انتظارات مشتری و الزامات قانونی را در بر می گیرد، افزود: شرکت آبفا استان ایلام در پی ممیزی های انجام شده و پس ‌از ارزیابی های مطابق با استانداردهای بین‌المللی توانست چهار گواهینامه ایزو را اخذ  نماید.

معاون منابع انسانی و تحقیقات شرکت آبفا استان ایلام با اشاره به اینکه یکی از مزایایی که استانداردهای ایزو دارند، شناسایی تمامی فعالیت‌ها و فرایندهای سازمان است، خاطرنشان کرد: این گواهینامه‌ها کمک می‌کند در جهت نیل به اهداف کمی و کیفی شرکت، مسائل و مشکلات هر چه سریع‌تر شناسایی و رفع شوند و مسیری که سازمان طی می‌نماید به‌ویژه در بخش طرح و برنامه منطبق بر استانداردهای جهانی باشد.