تکمیل طرح جمع‌آوری فاضلاب شهر سرابله ۷۰۰میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

معاون بهره برداری و توسعه فاضلاب استان ایلام گفت: با توجه به اینکه بایستی ۷۷کیلومتر شبکه جمع آوری فاضلاب در شهر سرابله اجرا شود تاکنون حدود بیست کیلومتر اجرا شده و مقدار باقیمانده ۷۰۰میلیارد ریال اعتب

معاون بهره‌برداری و توسعه فاضلاب استان ایلام گفت: با توجه به اینکه بایستی ۷۷کیلومتر شبکه جمع آوری فاضلاب در شهر سرابله اجرا شود تاکنون حدود بیست کیلومتر اجرا شده و مقدار باقیمانده ۷۰۰میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.

به گزارش روابط‌عمومی آبفای ایلام، محمد پیرباوه پور بیان کرد بافت شهر سرابله به گونه است که فاضلاب تمام شهر را نمی توان بصورت ثقلی به تصفیه خانه فاضلاب هدایت نمود و در دو نقطه احداث پمپاژ الزام شده در این راستا با عنایت به کمبود اعتبار و در بازنگری جدید با همکاری کارشناسان این معاونت توانستیم مقدار ۳۵۰متر از شبکه جمع آوری فاضلاب با عمق ۸ متر و با شیب معکوس اجرا کنیم که پس از اتمام اجرای این عملیات حدود ۵۰۰ اشتراک از انشعابات فاضلاب بدون پمپاژ و بصورت ثقلی به سمت تصفیه خانه فاضلاب هدایت نماییم .

معاون بهره‌برداری و توسعه فاضلاب استان اضافه کرد: این طرح قبلاً در طراحی اولیه بصورت پمپاژ بوده با درایتی که در حوزه این معاونت صورت گرفته انجام این پروژه عملی شده و با برنامه ریزی صورت گرفته انشاالله در مرداد ماه سال جاری نسبت به وصل انشعابات  محدوده  بلوار پیامبر (ص) و کوچه های منشعب و خیابان نهضت شهر سرابله اقدام خواهد شد