به منظور بررسی شاخص‌های عمومی و اختصاصی جشنواره شهید رجایی، جلسه کمیسیون توسعه مدیریت شرکت آب و فاضلاب استان برگزار شد


 
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان ایلام، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان با بیان اینکه برگزاری جشنواره شهید رجایی یکی از ابزارهای مهم ارزیابی دستگاه‌های دولتی است، گفت: برگزاری این جشنواره موجب تشویق مدیران و دستگاه‌های اجرایی برای عملکرد بهتر و مطلوب‌تر خواهد شد.
پرویز ناصری با تاکید بر اینکه جشنواره شهید رجایی کارآمدی کمی و کیفی دستگاه های اجرایی را رصد و ارزیابی می کند، افزود: لازمه اینکار عدالت محوری و کارآمدی مجموعه سازمان مدیریت و برنامه ریزی است که حق هیچ دستگاهی ضایع نشود و از این بابت به مجموعه سازمان اعتماد کامل داریم.
 
  وی با اشاره اجمالی به عملکرد شرکت در سال گذشته تاکید نمود : به گواه شرکت مهندسی آبفای کشور، آبفای استان یکی از سرآمد ترین شرکت‌ها در بین شرک های آب و فاضلاب کشور است هرچند به دنبال مستند سازی نیستیم اما با شفافیت سازی سعی می شود آنچه انجام داده ایم را منعکس نماییم .
 
ولی ملکیان سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری  نیز در این جلسه با اشاره به اهمیت ارزیابی عملکرد، گفت: هماهنگی بین بخشی جهت ارزیابی و مستندسازی شاخص های اختصاصی مهم و ضروری است و در این امر مهم ضروری است نمایندگان هر حوزه نسبت به پاسخگویی به موقع و مستندسازی فعالیت‌های انجام شده در شرکت  اقدام نمایند.

وی افزود:  انعکاس این اقدامات و فعالیت ها بسیار مهم است چرا که این اقدامات باید به صورت مستند ارائه داده شوند تا شاهد نتایج ارزیابی مطلوبی از این جشنواره باشیم ،
 
در ادامه این جلسه،کارشناسان ارزیابی عملکرد سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایلام در خصوص شاخص‌های اختصاصی جشنواره شهید رجایی توضیحاتی ارائه و به پرسش های مطروحه پاسخ دادند.