برگزاری مانور آموزشی اطفا حریق در تاسیسات ویژه نگهبانان و اپراتورها شرکت آب و فاضلاب استان ایلام

به همت مدیر دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل و HSE شرکت مانور آموزرشی اطفا حریق در تاسیسات آبرسانی، طی دو روز برای 50 نفر از پرسنل نگهبانان و اپراتورها شرکت برگزار گردید . به گزارش روابط عمومی آب

به همت مدیر دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل و HSE شرکت مانور آموزرشی اطفا حریق در تاسیسات آبرسانی، طی دو روز برای 50 نفر از پرسنل نگهبانان و اپراتورها شرکت برگزار گردید .

به گزارش روابط عمومی آبفای استان ایلام،  مدیر دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل و HSE   در این رابطه گفت: این شرکت به منظور آمادگی مضاعف و افزایش توانمندی پرسنل ویژه نگهبانان و اپراتورها در مواجهه با حریق و کاهش اثرات ناشی از آن ، اقدام به برگزاری یک دوره مانور آموزشی اطفاء حریق با همکاری سازمان آتش نشانی شهرستان ایلام  نمود.

مهندس سلیمان نژاد افزود: در این مانور آموزشی، ابتدا نکات فنی و آموزشی اطفاء حریق اعم از شناخت انواع حریق، آشنایی با انواع خاموش کننده های دستی و نحوه استفاده از آنها به صورت تئوری توسط مربی سازمان آتش نشانی به کارکنان ارائه گردید ، سپس به صورت عملی در محلی از قبل پیش بینی شده ، مانور اطفاء حریق اجرا شد.