برگزاری اولین جلسه کارگروه EGIS شرکت آب و فاضلاب استان ایلام در سال 1402

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان ایلام؛ در ابتدای جلسه صیدمراد رشیدی معاون منابع انسانی و تحقیقات شرکت آب و فاضلاب استان ایلام، گزارشی اجمالی از وضعیت استقرار GIS در آبفا ارائه و چالش های عملیاتی نمودن کامل بحث اطلاعات مکانی را تشریح نمود.
رشیدی در ادامه اظهار امیدواری کرد: با توجه به دیدگاه مثبتی که از سوی مدیریت ارشد شرکت به موضوع GIS وجود دارد، بتوانیم در سال جدید اقدامات مطلوبی در این راستا انجام دهیم.

پرویز ناصری مدیرعامل آبفای استان نیز در این جلسه ضمن پراهمیت قلمداد نمودن بحث اطلاعات مکانی در شرکت های خدمات رسان همچون آب و فاضلاب، بر لزوم پشبرد اهداف هوشمندسازی فعالیت های شرکت تاکید نمود.
ناصری ادامه داد: کلیه اقدامات مکانیزاسیون خدمات شرکت آبفا در آینده بر اساس GIS خواهد بود که اهمیت موضوع را دو چندان می نماید.
وی تصریح کرد: کارگروه EGIS در سال 1402 وظایف مهمی را بر عهده خواهد داشت و می بایست برنامه ریزی لازم جهت دستیابی به اهداف تعین شده GIS در بودجه 1402 و جبران کاستی ها در این حوزه مد نظر قرار گیرد.
همچنین در این نشست اعضا کارگروه، اقدامات صورت گرفته و اقدامات پیش رو را مورد تحلیل قرار دادند و از آخرین اقدامات، فعالیت ها و برنامه های اجرا شده گزارشی ارائه نمودند که پس از بحث و تبادل نظر راهکارهایی برای ادامه فعالیت های gis تدوین شد.
در پایان جلسه مقرر گردید با توجه به اهمیت موضوع، جلسات این کمیته هر پانزده روز یکبار با حضور کلیه اعضا برگزار و با تعیین جدول زمانی پیشرفت فعالیت ها در هر جلسه ارائه گردد.