جلسه مجمع عمومی صورت های مالی و طرح تملک دارایی های شرکت آبفای استان برگزار شد

جلسه مجمع عمومی صورت های مالی و طرح تملک دارایی های شرکت آبفای استان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شرکت آبفای استان ایلام؛ جلسه مجمع صورتهای مالی سال1401 وطرح تملک داراییهای سال۱۴۰۰ باحضور۱۰۰درصدی اعضاء هیت مدبره پس از قرائت گزارش حسابرس به صورت مقبول ومطلوب وارایه گزارشات تفصیلی توسط کارشناسان حوزه های مربوط شرکت مهندسی آبفای کشور وارایه نقطه نظرات توسط حاضرین در مجمع واعلام رضایتمندی ریاست مجمع وصاحبان سهام از عملکرد شرکت درسال۱۴۰۱ودر نهابت به تصویب مجمع رسید.

در این جلسه پرویز ناصری مدیرعامل شرکت آبفای استان به ارائه گزارش فعالیت هیئت مدیره  در سال 1401به مجمع عمومی شرکت پرداخته و به برنامه های شرکت در سال جاری اشاره نمود.

وی ضمن تشکر از حضور اعضاء ، گزارشی از عملکرد و فعالیت های هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان برای سال مالی 1400 در جلسه مطرح و گزارش حسابرس مسقل و بازرس قانونی شرکت به انضمام صورتهای مالی را ارائه نمود.

مدیرعامل آبفای استان در این جلسه از هیات مدیره شرکت در خصوص عملکرد ، زحمات و تلاش های مدیران و پرسنل شرکت قدردانی نمود .  

مهندس هژبری نیز در پایان جلسه عملکرد شرکت آب و فاضلاب استان را خوب و مناسب اعلام کرد و افزود: از رئیس و اعضای هیات مدیره، معاونین، مدیران و پرسنل زحمتکش شرکت تشکر و قدردانی می کنم، چراکه عمکرد آنها منجر به ارائه گزارش مطلوب به مجمع عمومی بوده است.