انتصاب در شرکت آب و فاضلاب استان ایلام؛ سرپرست گروه بازرسی و پاسخگویی به شکایات شرکت آب و فاضلاب استان ایلام معرفی شد

طی حکمی از سوی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان ایلام، نبی اله عباسی به عنوان سرپرست گروه بازرسی و پاسخگویی به شکایات معرفی و از زحمات فرزاد هواسی سرپرست قبلی این امور قدردانی شد. به گزارش روابط عم

طی حکمی از سوی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان ایلام، نبی اله عباسی به عنوان سرپرست گروه بازرسی و پاسخگویی به شکایات معرفی و از زحمات فرزاد هواسی  سرپرست قبلی این امور قدردانی شد.

به گزارش روابط عمومی آب و فاضلاب استان ایلام، مراسم تودیع و معارفه سرپرست گروه بازرسی و پاسخگویی به شکایات ، با حضور  قائم مقام شرکت، معاون مالی و پشتیبانی و سرپرست دفتر حقوقی و امورقراردادها در محل دفتر مدیرعامل آبفای استان برگزار شد.

دراین مراسم مهندس رضا محمدرضایی قائم مقام شرکت با قدردانی از فرزاد هواسی  سرپرست قبلی و آرزوی توفیق برای نبی اله عباسی سرپرست جدید گروه دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات ،  با تاکید بر جایگاه حساس دفتر بازرسی به تبیین موضوعات مورد توجه شرکت پرداخت.

وی گفت: انتظار است  با توجه به فعالیت های گسترده شرکت آبفای استان و تکالیف محوله در حوزه بازرسی، نظارت و صیانت با هوشیاری، انصاف و بی طرفی در بررسی مسائل، نسبت به انجام وظایف محوله اقدام نمایید.