آبرسانی به محل اسکان اضطراری اربعین حسینی واقع در پارک جغا سبز ایلام

معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آبفای استان گفت: بر اساس تصمیمات ستاد اربعین استان و پیگیرهای مدیر عامل ابفای استان، آبرسانی به محل اسکان اضطراری اربعین حسینی واقع در پارک جغا سبز ایلام اجرا گردید.

معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آبفای استان گفت:  بر اساس تصمیمات ستاد اربعین استان و پیگیرهای مدیر عامل ابفای استان، آبرسانی به محل اسکان اضطراری اربعین حسینی واقع در پارک جغا سبز ایلام اجرا گردید.

به گزارش روابط عمومی آبفای استان ایلام،مهندس امیر باقی گفت:  آبرسانی به محل اسکان اضطراری اربعین حسینی شامل آبرسانی به آب سرد کن ها و سرویس های بهداشتی است.

وی تاکید نمود: سلامت آب توزیع شده در بین زائران و موکب‌های بین راهی برای این شرکت بسیار اهمیت دارد و واحد سیار کنترل کیفیت و بهداشت آب در تمامی نقاط استان، کار آزمایش و کنترل سلامت آب را انجام می دهد.

معاون بهره برداری و توسعه ابفای استان یاد اور شد: در بحث تامین آب زوار با برنامه ریزی های صورت گرفته، مشکلی نداریم و امیدواریم بتوانیم میزبان خوبی برای زوار اربعین حسینی(ع) باشیم.