اصلاح 500 متر خط انتقال آب در روستای کاور شهرستان دهلران

مدیر امور آبفای شهرستان دهلران، از اجرای موفقیت آمیز عملیات اصلاح 500 متر و رسوب زدایی ۲۰۰ متر خط انتقال آب «روستای کاور» این شهرستان و رفع مشکل افت فشار آب 450 نفر جمعیت این روستا خبر داد به گزار

مدیر امور آبفای شهرستان دهلران،  از اجرای موفقیت‌آمیز عملیات اصلاح 500 متر و رسوب زدایی ۲۰۰ متر خط انتقال آب «روستای کاور» این شهرستان و رفع مشکل افت فشار آب 450 نفر جمعیت این روستا خبر داد

به گزارش روابط عمومی آبفای استان ایلام؛ سعید رنجبر با اعلام این خبر گفت: خط انتقال قدیمی روستای «کاور»  بدلیل فرسودگی دچار شکستگی متعدد می شد لذا این امور با هدف پایداری و ساماندهی توزیع آب شرب و  افزایش کمی و کیفی فشار آب، در شبکه آبرسانی روستا ، اقدام به اجرا۵۰۰ متر  خط انتقال آب و رسوب زدایی ۲۰۰ متر از باقیمانده خط انتقتال قدیمی  در روستای مذکور نمودکه با اقدامات صورت گرفته مشکل آب گیری مخزن ذخیره و در نهایت افت فشار آب روستا مذکور مرتفع گردید.

وی افزود: با بهره برداری  از طرح آبرسانی به روستای «کاور»  120 خانوار این روستا با جمعیت حدود 400 از نعمت آب آشامیدنی سالم و بهداشتی برخوردار می شوند.