مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان ایلام خبر داد: تامین آب شرب زوار از مرز مهران تا زرباطیه عراق

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان ایلام از تامین آب شرب زوار از مرز مهران تا زرباطیه عراق خبر داد. " به گزارش روابط عمومی آبفای استان ایلام، پرویز ناصری" صبح امروز در مرز مهران، با بیان این

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان ایلام از تامین آب شرب زوار از مرز مهران تا زرباطیه عراق خبر داد.

" به گزارش روابط عمومی آبفای استان ایلام، پرویز ناصری" صبح امروز در مرز مهران، با بیان اینکه امکانات شرکت آب و فاضلاب ایلام برای آبرسانی به زوار اربعین حسینی چه در کشورمان و چه در خارج مرز برای خدمات دهی به زوار بسیج شده است، افزود: این شرکت با ۲۳ تانکر آبرسان کار توزیع آب شرب در بین زوار و مواکب بین راهی در داخل و خارج مرز را انجام می دهد.

وی یادآور شد: در حال حاضر هشت تانکر آبرسان با متوسط ۳۷ سرویس در طول شبانه روز، کار توزیع آب شرب در بین زوار خارج از مرز تا  زرباطیه را انجام می دهند.

مدیرعامل آب و فاضلاب استان ایلام خاطرنشان ساخت: بیش از دو هزار متر آب شرب در خارج مرز در بین زوار و مواکب خارج مرز توزیع شده است.

"ناصری "تاکید کرد: پس از پایش کیفی آب، تانکر ها پلمپ و با اخذ مجوز در بین مواکب توزیع می گردد.