به عمل کار برآیداهالی روستاهای چشمه‌ماهی، خورده‌چشمه، سامان و شهرک امام شهرستان هلیلان از مدیرعامل آبفای استان تقدیر و تشکر نمودند.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان ایلام؛ اهالی روستاهای مذکور با نصب بنر از زحمات پرویز ناصری مدیرعامل، مهندس باغی معاون برنامه توسعه و بهره‌برداری به جهت تامین آب آشامیدنی بخش جزمان تقدیر نمودند.
لازم به ذکر است سالهاست روستاهای بخش جزمان با کمبود آب مواجه بودند که با اجرای ۶ کیلومتر خط انتقال، حفر و تجهیز یک حلقه چاه با اعتباری بالغ بر ۶ میلیارد تومان هم اکنون با خروجی ۲۶ لیتر در ثانیه مشکل آب این روستاها مرتفع گردید.