به جهت پرداخت به موقع حقوق و مزایا کارکنان: تقدیر معاون منابع انسانی و پشتیبانی شرکت مهندسی آبفای کشور از مدیرعامل آبفای استان ایلام

حمیدرضا تشییع معاون منابع انسانی و پشتیبانی، شرکت مهندسی آبفای کشور با ارسال نامه ای از پرویز ناصری مدیرعامل آبفای استان ایلام به جهت پرداخت به موقع حقوق و مزایاب کارکنان تقدیر نمود. به گزارش روابط

حمیدرضا تشییع معاون منابع انسانی و پشتیبانی، شرکت مهندسی آبفای کشور با ارسال نامه ای از پرویز ناصری مدیرعامل آبفای استان ایلام به جهت پرداخت به موقع حقوق و مزایاب کارکنان تقدیر نمود.

به گزارش روابط عمومی آبفای استان ایلام؛ در متن این نامه آمده است  :بدینوسیله از تلاش ها، مساعی، خدمات ارزنده و اقدامات جنابعالی و همکاران محترم متولی امر در جهت پرداخت به موقع حقوق و مزایا و همچنین اهتمام در رعایت اولویت های تعیین شده به منظور پرداخت حقوق و مزایای کلیه کارکنان شاغل در آن شرکت، تقدیر و تشکر به عمل می آید.

امید است با استعانت از خداوند متعال، همواره تحقق اهداف صنعت آب و فاضلاب موفق و موید باشید.