نگاهی به عملکرد امور آبفای شهرستان چرداول در سال جاری

اجرای 5 کیلومتر خط انتقال و شبکه توزیع آب شرب بصورت امانی در سطح شهرستان، اجرای 3 کیلومتر شبکه جمع آوری فاضلاب، اجرای خط انتقال فاضلاب بطول 900 متر بخشی از عملکرد امور آب و فاضلاب شهر ستان چرداول در س

اجرای 5 کیلومتر خط انتقال و شبکه توزیع آب شرب بصورت امانی در سطح شهرستان، اجرای 3 کیلومتر شبکه جمع آوری فاضلاب، اجرای خط انتقال فاضلاب بطول 900 متر بخشی از عملکرد امور آب و فاضلاب شهر ستان چرداول در سال جاری است

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان ایلام، جعفر محمدی گفت: با تلاش و کوشش همکاران و حمایت های مدیرعامل و معاونین شرکت، فعالیت های چشمگیری در حوزه آب و فاضلاب از محل اعتبارات استانی ،منابع داخلی و طرح محرومیت زدایی انجام و در دست اجرا می باشد.

مدیر امور آبفای چرداول مهمترین اقدامات انجام شده از محل اعتبارات استانی و منابع داخلی شرکت را اجرای 5 کیلومتر خط انتقال و شبکه توزیع با اعتبار 8 میلیارد ریال، ساخت و تجهیز لیفت منهول سرابله با اعتبار 9 میلیارد ریال، اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب بطول3 کیلومتر با اعتبار 8 میلیارد ریال، اجرای خط انتقال فاضلاب بطول 900 متر با اعتبار 9 میلیارد ریال برشمرد و ادامه داد: از 5000 اشتراک فاضلاب شهر سرابله 2200 اشتراک نصب گردیده است و از 55 کیلومتر شبکه فاضلاب شهری سرابله 30 درصد انجام گرفته است.

محمدی در خصوص پروژه های در دست اقدام امور آبفای چرداول اظهار داشت:احداث مخزن بتنی 500 متر مکعبی روستای وارگه با اعتبار 18 میلیارد ریال، حفر یک حلقه چاه آهکی در روستای کل کل آسمان آباد با اعتبار 35 میلیارد ریال، پروژه آبرسانی به روستاهای تنگ قیر با اعتبار 15 میلیارد ریال و اجرای طرح آبرسانی در قالب طرح محرومیت زدایی قرارگاه امام حسن مجتبی(ع) در شهرستان چرداول از مهمترین برنامه های در دستور کار این امور است.

وی در ادامه به اجرای طرح محرومیت زدایی و تامین آب شرب سالم و بهداشتی در روستاهای بخش زاگرس اشاره کرد و اظهار داشت: این پروژه در قالب جهاد آبرسانی و محرومیت زدایی به قرارگاه امام حسن مجتبی(ع) واگذار و‌در حال اجرا می باشد.

 

محمدی با بیان اینکه 28 روستا از طرح محرومیت زدایی در این شهرستان بهره مندمی شوند، تصریح کرد: کل اعتبار در نظر گرفته شده در قالب طرح محرومیت زایی در بخش زاگرس 530 میلیارد ریال می باشد که شامل: ساخت 7 مخزن بتنی با پیشرفت فیزیکی میانگین 30 درصد، اجرای 20 کیلومتر خطوط انتقال آب شرب در 5 روستای بخش زاگرس با پیشرفت فیزیکی 60 درصد

، تعویض 55.5 کیلومتر شبکه توزیع آب شرب در 3 روستا با پیشرفت فیزیکی 40 درصد، پیش بینی حفر یک حلقه چاه در بخش زاگرس با عمق 120 متر می باشد.

وی در پایان کسب رضایت مردم را مایه‌ی افتخار مسئولین برشمرد و خاطرنشان کرد: بابهره برداری از این پروژه ها 2000خانوار از نعمت آب آشامیدنی سالم و بهداشتی بهره مند خواهند شد.