جلسه مجمع عمومی بودجه پیشنهادی 1402 شرکت آب و فاضلاب استان ایلام برگزار شد

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت آب و فاضلاب استان ایلام بصورت ویدئوکنفرانسی به ریاست معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و با حضور ،مدیر عامل شرکت آبفا ایلام، سهامداران ای

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت آب و فاضلاب استان ایلام  بصورت ویدئوکنفرانسی به ریاست معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و با حضور  ،مدیر عامل شرکت آبفا ایلام، سهامداران این شرکت از جمله نماینده سهام شهرداری ها و کلیه معاونین شرکت برای تصویب بودجه پیشنهادی سال 1402 تشکیل گردید.

به گزارش خبرنگار روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان ایلام، در ابتدا پرویز ناصری مدیر عامل شرکت آبفا گزارشی از عملکرد و فعالیت هیأت مدیره این شرکت در خصوص ،فروش پساب فاضلاب برای سال آینده، تبدیل وضعیت نیروهای ایثارگر، وصول مطالبات،فعالیت های صورت گرفته در حوزه تنش همچنین برنامه‌های پیش بینی شده برای یکسال مالی 1402، اعم از درآمدها، اعتبارات دولتی، سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه‌ها جهت تحقق سیاست‌ها و نیل به اهداف این شرکت، و چالش های پیشرو شرکت  ارائه نمود.

در ادامه جلسه مهندس خشائی، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، نیز رهنمودهایی را برای بهبود عملکرد اقتصادی شرکت آب و فاضلاب استان ارائه نمود.

وی ابراز امیدواری کرد: در سال آینده شاهد پیشرفت شرکت آبفای استان در همه حوزه های تعیین شده اهداف شرکت آب و فاضلاب ایلام باشیم.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در پایان از تمامی کسانی که به هر نحو در تهیه و تدوین بودجه سال 1402 و صورتهای مالی  شش ماه اول سال 1401 شرکت همکاری و همیاری داشتند تشکر و قدردانی کرد

و در نهایت پس از تجزیه و تحلیل در خصوص درآمد‌های جاری و سرمایه‌ای و هزینه‌های شرکت، بودجه پیشنهادی سال 1402 به تصویب اعضا هیات مدیره رسید