با حضور مدیر عامل، جلسه شورای معاونین شرکت آب و فاضلاب استان ایلام برگزار شد

جلسه شورای معاونین شرکت آ ب و فاضلاب استان با حضور مدیر عامل و معاونین و مدیران شرکت با دستور جلسه ساماندهی نیروهای انسانی برگزار گردید به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان ای

جلسه شورای معاونین شرکت آ ب و فاضلاب استان با حضور مدیر عامل و معاونین و مدیران شرکت با دستور جلسه ساماندهی نیروهای انسانی برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان ایلام، در این نشست ابتدا ، مدیر عامل آبفای استان،  با  ارائه گزارشی از وضعیت کلی شرکت و به چالش های پیشرو و همچنین تشریح اهداف و برنامه های شرکت پرداخت.

رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت در این جلسه با تاکید بر جلب رضایت حداکثری شهروندان و خدمات رسانی مطلوب گفت : عملکرد صحیح کارکنان و تکریم ارباب رجوع باعث افزایش سطح رضایتمندی خواهد بود و با هماهنگی بیشتر واحدهای مختلف در شهرهای تحت پوشش خواهیم توانست بهترین و بیشترین خدمات را به شهروندان ارائه دهیم .

پرویز ناصری با تبیین شرایط اقتصادی شرکت، گفت: با توجه به وضعیت محدود منابع مالی شرکت و افزایش هزینه ها و شرایط سختی برای شرکت ایجاد شده که باید با همفکری و همکاری و  حرکت در چارچوب برنامه و رعایت انضباط مالی این شرایط را مدیریت کرد.

مهمترین موضوعاتی که مدیر عامل ابفای استان در این جلسه بر آنها تاکید داشتند عبارت بودند از: ساماندهی نیروهای انسانی همچنین تعیین تکلیف راننده های استیجاری، رعایت نظم و انضباط اداری و مالی، اتخاذ تصمیمات با استفاده از خرد جمعی، کاهش هزینه های جاری و اجتناب از اعمال هزینه های غیر ضروری، تکریم ارباب رجوع و خدمات بهینه و درست به مشترکین،  و...

در پایان این جلسه هر کدام از معاونین دیدگاه ها، مشکلات و برنامه های خود را مطرح نمودند