سر خط خبرها

بخشی از شبکه توزیع آب شرب روستای چالاب شهرستان مهران توسعه یافت

مدیر امور آبفای شهرستان مهران گفت: در راستای بهره مندی مردم از نعمت آب شرب و ارتقا خدمات، قسمتی از شبکه توزیع آب شرب روستای چالاب با استفاده از لوله پلی اتیلن بطول 800 متر توسعه داده شد. به گزارش

مدیر امور آبفای شهرستان مهران گفت: در راستای بهره مندی مردم از نعمت آب شرب و ارتقا خدمات،  قسمتی از شبکه توزیع آب شرب روستای چالاب با استفاده از لوله پلی اتیلن بطول  800 متر توسعه داده شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان ایلام؛ نبی اله عباسی با اعلام این خبر افزود: با این اقدام حدود 50 مشترک که فاقد شبکه آب شرب بوده اند و بعضاً آماده ساخت و ساز می باشند تحت پوشش آب و فاضلاب شهرستان مهران قرار می گیرند.

وی در پایان خاطرنشان ساخت: بدیهی است مالکین ساختمانهای ساخته شده و قطعات زمین در دست ساخت می توانند با ارائه معرفی نامه از ناحیه دهیاری روستای چالاب جهت اخذ اشتراک آب به امور آب و فاضلاب شهرستان مهران مراجعه نمایند.