سر خط خبرها

تقدیر معاون راهبری و نظارت بر بهره برداری از شرکت آب و فاضلاب استان ایلام

هاشم امینی، معاون راهبری و نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با ارسال نامه ای از شرکت آبفای استان ایلام به جهت مطالعات ارتقای تصفیه خانه های فاضلاب و مشارکت بخش خصوصی در احداث و بهره ب

هاشم امینی، معاون راهبری و نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با ارسال نامه ای از شرکت آبفای استان ایلام به جهت مطالعات ارتقای تصفیه خانه های فاضلاب و مشارکت بخش خصوصی در احداث و بهره برداری از تصفیه خانه های فاضلاب تقدیر نمود.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان ایلام، در متن این تقدیر نامه آمده است:  بدینوسیله از تلاشهای ارزشمند و همت والای مدیریت و کارکنان آن شرکت به ویژه در زمینه مطالعات ارتقای تصفیه خانه های فاضلاب و مشارکت بخش خصوصی در احداث و بهره برداری از تصفیه خانه های فاضلاب که نقش موثری در بهبود کیفیت خدمات رسانی، حفظ محیط زیست و سرمایه های ارزشمند ملی ایفا نموده است قدرسدانی و توفیق روز افزون، همکاران خدوم و پرتلاش حوزه بهره برداری فاضلاب را از درگاه خداوند متعال خواستارم. امید آنکه در راه اعتلای صنعت آب و برق کشور عزیزمان بیش از پیش موفق و موید باشید.