قهرمانی فرزند همکار آبفای ایلام در مسابقات فنون رده پایه کشتی آزاد استان

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان ایلام؛ محمد مهدی اکبری فرزند همکار گرامی آقای مسعود اکبری در اولین مسابقات جشنواره فنون رده پایه کشتی آزاد استان ایلام به مقام قهرمانی دست یافت. دفتر

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان ایلام؛ محمد مهدی اکبری فرزند همکار گرامی  آقای مسعود اکبری  در اولین مسابقات جشنواره فنون رده پایه کشتی آزاد استان ایلام  به مقام قهرمانی دست یافت.

دفتر روابط عمومی آبفای استان موفقیت این فرزند عزیز را به خانواده گرامی اش تبریک گفته و از خداوند متعال سرافرازی ایشان و این ورزشکار نونهال را درتمام مراحل زندگی،بخصوص در عرصه ورزشی از درگاه خداوند منان خواستار  است.