سر خط خبرها

جلسه مجمع عمومی تصویب صورت های مالی سال 1399 شرکت آب و فاضلاب استان ایلام برگزار گردید

صورتهای مالی سال 1399 شرکت آب و فاضلاب استان ایلام در جلسه مجمع عمومی صورت های مالی سال 99 شرکت آب و فاضلاب استان ایلام تصویب شد به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان ایلام، ج

صورتهای مالی سال 1399 شرکت آب و فاضلاب استان  ایلام در جلسه مجمع عمومی صورت های مالی سال 99 شرکت آب و فاضلاب استان ایلام تصویب شد

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان ایلام، جلسه مجمع عمومی  تصویب صورت های مالی شرکت آب و فاضلاب استان ایلام در سال 1399  به‌‌صورت ویدئو کنفرانسی باحضور مهندس خشایی، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور(رئیس مجمع عمومی)، دکتر تیموری، رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان ایلام، اعضا هیأت مدیره ، معاونین وصاحبان سهام شرکت برگزار شد .

در ابتدای این جلسه دکتر تیموری، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان ایلام،  ابتدا گزارشی از  عملکرد فعالیت های سال 1399  شرکت، شامل: حوزه های،  راهبردهای بخش آب و فاضلاب، درآمدها و هزینه‌های منابع و مصارف، اطلاعات بهره برداری از تاسیسات آب و فاضلاب ( مهندسی، توسعه و بهسازی تاسیسات)، بخش منابع انسانی و بهبود بهره وری تحقیقات، و اهم چالش های موجود و راهکارها و اهداف شرکت در سال جاری را بیان نمود .

وی با تاکید بر کاهش هزینه های غیر ضروری گفت : تلاش نموده ایم با برنامه ریزی لازم و انضباط مالی هزینه های این شرکت را کاهش دهیم تا بتوانیم بین درآمدها وهزینه های جاری شرکت توازن ایجاد نمائیم و به اهداف مورد نظر دست یابیم .

دکتر تیموری در ادامه چالش های پیش روی شرکت ، را در بخش های :بالابودن قیمت اجرای پروژها، بالا بودن قیمت تمام شده آب در استان ایلام،  پائین بودن ضریب شهری و روستایی آب بها -بالا بودن هزینه برق مصرفی ، پائین بودن تعداد مشترکین استان، عدم وجود مشترکین صنعتی و صنایع سنگین در سطح استان،  توپوگرافی استان ایلام در شهر ایلام با اختلاف ارتفاع تا 800متر وکوهستانی بودن شهر ایلام و وجود  ایستگاها پمپاژها، متعدد، پراکندگی منابع تامین آب  را   برشمردند.

 وی همچنین برنامه های پیشنهادی هیئت مدیره در خصوص حوزه های مختلف شرکت را شامل؛ توسعه و بازسازی تاسیسات آب و فاضلاب، توسعه فناوری و تحقیقات و مدیریت منابع انسانی، اعمال سیاست صرفه جویی ، حذف هزینه های غیر ضرور و استفاده موثر از ظرفیتها و امکانات موجود، توسعه و بهبود نرم افزار هایی متناسب با آخرین نیازها، ارتقا و بهبود بهره برداری از تاسیسات از طریق سیستم نگهداری و تعمیر ( PM، برنامه ریزی برای بهبود فرهنگ استفاده صحیح از آب شرب و... برای سال 1400 را به مجمع ارائه نمود.

در ادامه معاونین شرکت  به ارائه گزارش حوزه فعالیت خود پرداختند و نماینده سهام شهرداری ها نیز  با ارائه گزارشی،  از وضعیت کنونی شرکت آب و فاضلاب ابراز رضایت نمودند.

در ادامه مهندس مسعود خشایی معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور  که ریاست مجمع عمومی را برعهده داشت ضمن ارائه راهکارهای لازم درباره گزارشات ارائه شده، به بیان انتظارات مجمع در حوزه آب و فاضلاب پرداختند.

 وی از مدیرعامل و همچنین اعضاء هیئت مدیره شرکت آبفای ایلام به خاطر تلاشهای بعمل آمده در خصوص عملکرد مطلوب شرکت در سال گذشته تشکر و قدردانی نمود.

در این جلسه گزارش حسابرس مستقل قرائت و با اظهار نظر مطلوب توسط سازمان حسابرسی، در مجمع عمومی صورت های مالی سال 1399 به تصویب اعضا  رسید.