کارگاه آموزشی شناسایی ابزار wash Bat در شرکت آب و فاضلاب استان ایلام برگزار شد

معاون بهره برداری و توسعه شرکت آب و فاضلاب استان ایلام گفت: کارگاه آموزشی شناسایی ابزار wash Bat با حضور مدیران امورات آبفای شهرستان ها استان، در سالن جلسات شرکت آب و فاضلاب استان ایلام برگزار شد.

معاون بهره برداری و توسعه شرکت آب و فاضلاب استان ایلام گفت:  کارگاه آموزشی شناسایی ابزار wash Bat   با حضور مدیران امورات آبفای شهرستان ها  استان، در سالن جلسات شرکت آب و فاضلاب استان ایلام برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان ایلام،  مهندس رضا رضایی با اعلام این خبر بیان داشت: با توجه به اینکه شرکت آب و فاضلاب استان ایلام یکی از 5 استان پایلوت اجرای شناسایی ابزار  wash Bat در کشور می باشد و تحت نظارت سازمان یونیسف انجام می شود. لذا این کارگاه جهت آشنایی مدیران با روند اجرای آن برگزارگردید.