تقدیر رئیس شورای شهر ارکواز ملکشاهی از مدیر آبفای شهرستان ملکشاهی

رئیس شورای شهر ارکواز ملکشاهی با ارسال نامه از صبا ملکشاهی مدیر امور آبفای شهرستان، بجهت کانال کشی و ترمیم لوله های فرسوده ی چشمه سفید و میان تنگ تقدیر وتشکر نمود. به گزارش روابط عمومی و آموزش همگ

رئیس شورای شهر ارکواز ملکشاهی با ارسال نامه از صبا ملکشاهی مدیر امور آبفای شهرستان،  بجهت کانال کشی و ترمیم لوله های فرسوده ی چشمه سفید و میان تنگ تقدیر وتشکر نمود.

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان ایلام، در متن این تقدیر نامه آمده است:

از آنجایی که با تلاش و درایت جنابعالی با وجود تحریم های شدید جهانی و کمبود اعتبارات در سال جاری نسبت به کانال کشی و ترمیم لوله های فرسوده ی چشمه سفید و میان تنگ اقدام شده است و این امر جزء با مدیریت جهادی جنابعالی میسر نگردیده است لذا این شورا به نمایندگی از مردم عزیز شهرستان ملکشاهی برخود لازم میداند به موجب این لوح تقدیر مراتب قدردانی خود را از زحمات بی شائبه جنابعالی ابراز نماید از خداوند متعال برای ان برادر عزیز و زحمتکش توفیق الهی خواستارم.