مدیر دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی آبفای استان ایلام برنامه های هفته صرفه جویی در مصرف آب را تشریح نمود

مدیر دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفای ایلام از اجرای برنامه های مختلف و متنوع این دفتر در هفته صرفه جویی در مصرف آب خبر داد و گفت: امید است با اقدامات صورت گرفته فرهنگ مصرف صحیح آب در بین ش

مدیر دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفای ایلام از اجرای برنامه های مختلف و متنوع این دفتر در هفته صرفه جویی در مصرف آب خبر داد و گفت:  امید است با اقدامات صورت گرفته فرهنگ مصرف صحیح آب در بین شهروندان گسترش یابد.

به گزارش دفتر روابط عمومی وآموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب ایلام، محمد تقی رشیدی در این رابطه بیان داشت: نزدیک به سه دهه است روزهای اول تا هفتم تیرماه هر سال، هفته "صرفه‌جویی در مصرف آب" نامگذاری شده است. و در این هفته، فعالیت‌های فرهنگی در مصرف بهینه آب شرب و به منظور جلب توجه همگانی به اهمیت صیانت از این عنصر حیات بخش گسترش یافته و شرکت‌ آب و فاضلاب  استان ایلام ، برنامه‌های متنوعی را به اجرا می‌گذارد.

 وی اظهار امیدواری کرد: با همراهی مردم و رسانه‌های مکتوب و دیجیتال، هدف‌گذاری انجام شده برای توسعه فرهنگ مصرف بهینه آب محقق شود.

مدیر دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت  آب و فاضلاب استان ایلام، در ادامه عنوان روزهای "هفته صرفه‌جویی در مصرف آب"را به این شرح اعلام کرد:

سه شنبه۱۴۰۰/۴/۱ :  مدیریت مصرف آب ، برق و خانواده

چهار شنبه ۱۴۰۰/۴/۲ : مدیریت مصرف آب و برق ، افکار عمومی و رسانه

پنج شنبه ۱۴۰۰/۴/۳ : مدیریت مصرف آب و برق، صنعت، سازمان‌های عمومی و موسسات خصوصی

جمعه ۱۴۰۰/۴/۴ : مدیریت مصرف آب و برق و آموزه‌های دینی 

شنبه ۱۴۰۰/۴/۵ : مدیریت مصرف آب و برق ، خدمات شهری و روستایی و جلب مشارکت‌های مردمی و خیرین

یک شنبه ۱۴۰۰/۴/۶ : مدیریت مصرف آب و برق غذا، منابع طبیعی و حفظ محیط زیست

دو شنبه ۱۴۰۰/۴/۷ : مدیریت مصرف آب و برق، اقتصاد و حقوق شهروندی